Ogłoszenia

25 maja 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 26.5.2024

1. „(…) oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”- niech ta Jezusowa obietnica będzie dla nas źródłem nadziei i radości. 2. […]
18 maja 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 19.5.2024

1. „Gdy(…)przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”- zapraszajmy dzisiaj Ducha Świętego do swojego życia, aby nas oświecał i prowadził. 2. Dzisiaj kończy się okres […]
11 maja 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 12.5.2024

1. „(…) Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”-Zmartwychwstały Pan powrócił do Ojca i otrzymał wszelką władzę, aby być dla nas zbawieniem. […]
4 maja 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 5.5.2024

1. „Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał (…)”- przypomina […]
27 kwietnia 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 28.4.2024

1. „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”- Jezus Zmartwychwstały – Krzew Winny i […]
21 kwietnia 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 21.4.2024

1. „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce”- Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, Dobry Pasterz, nieustannie oddaje za nas Swoje  życie i jest […]
14 kwietnia 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 14.4.2024

1. „Pokój wam!  Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem” Zmartwychwstały Pan przynosi nam Swój pokój i chce, abyśmy rozpoznawali Go po chwalebnych Ranach, […]
6 kwietnia 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 7.4.2024

1. „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”- Zmartwychwstały Pan wypowiada dzisiaj nad nami Swoje błogosławieństwo, a my prośmy o dar dojrzałej wiary dla siebie i naszych […]
1 kwietnia 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 31.3.2024

1. „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą.”- Zmartwychwstały Pan i nas wzywa do dawania świadectwa, że […]
23 marca 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 24.3.2024

1. „Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie”- niech ten pełen radości okrzyk uczniów z uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy wydobywa się i z naszych serc […]
17 marca 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 17.3.2024

 1. „ (…) Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” – wpatrujmy się z wiarą w Chrystusa Ukrzyżowanego i doświadczajmy słodyczy Jego Miłości. […]
9 marca 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 10.3.2024

1. „Tak (…) Bóg umiłował świat, ze Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” – Wielki Post […]
3 marca 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 3.3.2024

1. „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo” – Pan Jezus zapowiadając Swoją Mękę i Zmartwychwstanie, umacnia nas, podejmujących trud nawrócenia, […]
28 lutego 2024

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły podstawowej im. Św. Jana Kantego w Będziemyślu informuje, że do 6 marca (środa) do godz. 15:00 trwają zapisy dzieci 4, 5 i 6 letnich […]
24 lutego 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 25.2.2024

1. „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” –  świadectwo Ojca Niebieskiego o Swoim Synu jest dzisiaj dla nas zachętą, abyśmy posłuszni Jezusowi Chrystusowi postępowali na […]
19 lutego 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 18.2.2024

1. „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię…” – niech ten okres Wielkiego Postu będzie dla nas czasem słuchania Słowa Bożego, poznawania prawdy o sobie, walki ze złym […]
10 lutego 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 11.2.2024

1. „(…) Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: <<Chcę, bądź oczyszczony!>>” – słowa skierowane do człowieka trędowatego docierają dzisiaj do każdego […]
4 lutego 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 4.2.2024

1. „Wszyscy Cię szukają” – zwraca się do Jezusa Szymon Piotr wraz z towarzyszami. I my dzisiaj szukamy Jezusa uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, gdyż chcemy słuchać […]
29 stycznia 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 28.1.2024

1. „Milcz i wyjdź z niego!” – zwraca się dzisiaj Jezus do demona, okazując Swoją wielka moc i wzywając nas do duchowej walki. 2. Dzisiejsza składka […]
22 stycznia 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 21.1.2024

1. „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” – słowa rozpoczynające publiczną działalność Pana Jezusa skierowane dzisiaj do nas, […]